Ny bok av Lennart Ohlsson:

Ny bok av Lennart Ohlsson:

TRÄFFSÄKRA INVESTERINGAR I STARTUPS

TRÄFFSÄKRA INVESTERINGAR I STARTUPS

Stegvisa Objekturval,  Due Diligence, Investeringsdesign

Stegvisa Objekturval,  Due Diligence, Investeringsdesign

KÖP BOKEN

Nyckeln till att välja ut attraktiva startups och sedan om ett antal år få en väl risk-kompenserad avkastning är att ha hög kvalitet i alla steg i den process som startar med objektgenerering och slutar med exit.

Denna process kan liknas vid en lång kedja av länkar. Dess sämsta länk avgör slutlig avkastning. Denna bok handlar om kvalitet i de urvals-, analys- och finansieringssteg vars kvalitet avgör om skötsel- och exithantering alls kan ge bra resultat. De täcker de mest avkastningskritiska kedjelänkarna som efter objektfångst avgörs av förfiltrerings- och filtreringstegen och därefter av analys av affärscaset, s.k. due diligence och design av investeringscaset. I samtliga steg behövs ”framsynta experter”. Balansen mellan expertens framsynthet och analysskicklighet behöver vila på en systematiserad ansats som är på sätt och vis obruten till sina kvaliteter.

Boken visar ett analytiskt ramverk för detta och involverar bedömningar av sannolikhet för s.k. ”avgränsade verkligheter” som är typiska för återkommande högavkastande venturekapitalister. Boken visar hur de förstas stegens, tidseffektiva kedjelänkar kan organiseras så att de skapar förutsättningar för hög urvalsproduktivitet när det är dags för djup analys och skicklig finansiell design.

Boken är en vidareutveckling av de tankemodeller som introducerades i författarens Best Practice Venture Capital till praktiskt användbara tankemodeller som har testats ut i Stoafs (Stockholms Affärsänglars) andra fond parallellt med en omfattande utbildning och praktisering på affärsfall av Stoafs s.k. kompetenspartners. Omfattningen av lärandet återspeglas också i denna boks lista på specialiserade begrepp, varav en hel del bygger på Silicon Valleys språkbruk.

Lennart Ohlsson är docent emeritus från Uppsala Universitet. Han har som forskare varit verksam också vid KTH, Handelshögskolan, Industriens Utredningsinstitut (nu IFN), samt universitet och forskningsinstitut i Stanford, Wien och Canberra. Han har följt Silicon Valleys marknad för venture capital och dess typiska finansiärer i knappt femtio år samt varit verksam med rådgivning eller egna insatser i knappt tio svenska affärsängelbolag och marknadsplatser. Bland ett tjugotal böcker har tre tidigare också handlat om venture capital enligt bästa marknadspraxis. Med denna bok, ”Träffsäkra Investeringar i Startups osv.” visar Ohlsson en praktisk, stegvis grundmetodik för träffsäkra, i meningen högavkastande startinvesteringar kan göras i Sverige och faktiskt har gjorts under fem års nyinvesteringsperiod i Stockholms Affärsänglars andra, ängeldrivna fond (www.stoaf.se). Dess halvtidsprestanda för cirka 2 års kapitalbindning visar på cirka 25 %/år värdestegring. För en komplett 10-årsperiod pekar denna utveckling på att fonden kommer att påtagligt överstiga det avkastningsintervall amerikanska venturefonder har presterat långsiktigt (15 – 25 %).

Nyckeln till att välja ut attraktiva startups och sedan om ett antal år få en väl risk-kompenserad avkastning är att ha hög kvalitet i alla steg i den process som startar med objektgenerering och slutar med exit.

Denna process kan liknas vid en lång kedja av länkar. Dess sämsta länk avgör slutlig avkastning. Denna bok handlar om kvalitet i de urvals-, analys- och finansieringssteg vars kvalitet avgör om skötsel- och exithantering alls kan ge bra resultat. De täcker de mest avkastningskritiska kedjelänkarna som efter objektfångst avgörs av förfiltrerings- och filtreringstegen och därefter av analys av affärscaset, s.k. due diligence och design av investeringscaset. I samtliga steg behövs ”framsynta experter”. Balansen mellan expertens framsynthet och analysskicklighet behöver vila på en systematiserad ansats som är på sätt och vis obruten till sina kvaliteter.

Boken visar ett analytiskt ramverk för detta och involverar bedömningar av sannolikhet för s.k. ”avgränsade verkligheter” som är typiska för återkommande högavkastande venturekapitalister. Boken visar hur de förstas stegens, tidseffektiva kedjelänkar kan organiseras så att de skapar förutsättningar för hög urvalsproduktivitet när det är dags för djup analys och skicklig finansiell design.

Boken är en vidareutveckling av de tankemodeller som introducerades i författarens Best Practice Venture Capital till praktiskt användbara tankemodeller som har testats ut i Stoafs (Stockholms Affärsänglars) andra fond parallellt med en omfattande utbildning och praktisering på affärsfall av Stoafs s.k. kompetenspartners. Omfattningen av lärandet återspeglas också i denna boks lista på specialiserade begrepp, varav en hel del bygger på Silicon Valleys språkbruk.

Lennart Ohlsson är docent emeritus från Uppsala Universitet. Han har som forskare varit verksam också vid KTH, Handelshögskolan, Industriens Utredningsinstitut (nu IFN), samt universitet och forskningsinstitut i Stanford, Wien och Canberra. Han har följt Silicon Valleys marknad för venture capital och dess typiska finansiärer i knappt femtio år samt varit verksam med rådgivning eller egna insatser i knappt tio svenska affärsängelbolag och marknadsplatser. Bland ett tjugotal böcker har tre tidigare också handlat om venture capital enligt bästa marknadspraxis. Med denna bok, ”Träffsäkra Investeringar i Startups osv.” visar Ohlsson en praktisk, stegvis grundmetodik för träffsäkra, i meningen högavkastande startinvesteringar kan göras i Sverige och faktiskt har gjorts under fem års nyinvesteringsperiod i Stockholms Affärsänglars andra, ängeldrivna fond (www.stoaf.se). Dess halvtidsprestanda för cirka 2 års kapitalbindning visar på cirka 25 %/år värdestegring. För en komplett 10-årsperiod pekar denna utveckling på att fonden kommer att påtagligt överstiga det avkastningsintervall amerikanska venturefonder har presterat långsiktigt (15 – 25 %).

Böcker av Lennart Ohlsson

Träffsäkra investeringar i startups – Stegvisa Objekturval, Due Diligence, Investeringsdesign

Nyckeln till att välja ut attraktiva startups och sedan om ett antal år få en väl riskkompenserad avkastning är att ha hög kvalitet i alla steg i den process som startar med objektgenerering och slutar med exit.  Denna process kan liknas vid en lång kedja av länkar. Utgiven 2018.

Pris 650 kr tryckt, 449:- e-bok.

KÖP

Best Practice Venture Capital  – Principles, Tools and Approaches for Investment, Strategy and Policy

Lennart Ohlsson´s 330 pp. study, useful for investors, venture founders and management, university students and policy-makers. It is based on his thorough research, his own practical experiences as well as many interviews and discussions with specialists in the San Francisco Bay Area. It is a study of best practices in a field where venture investors and founders interface and interact. Utgiven 2006.

Pris 539 kr

KÖP

Finansiering av unga innovativa tillväxtföretag – Bästa och komplementär marknadspolitik

Denna skrift presenterar en tvåhorisontspolitik för svensk venturekapitalmarknad som har potentialen att adressera den bedömda bristen på riskkapital i tidig marknad dels på lång, ”evig” horisont, dels på horisonten fem till tio år. Fem legala hörnstenar har kapaciteten att med full effekt på tio års sikt och resursmässigt effektivt adressera
kapitalbristen för ventures i start- och marknadsentréfas. Med tre nya legala former för verksamheten skulle statsmakten erbjuda tre identifierade kategorier finansiärer möjligheten till riskspridning utan skattesnedvridningar. Utgiven 2011.

Pris 250 kr

KÖP

Education, Case Training and Examination

On Stoaf´s Unique Best Practise Know-How. Stoaf offers continued learning to all new and old Partners via education, training, examination and open seminars. Two knowledge areas are focussed. One, called Best Practice Venture Capital (BPVC) methods is about sourcing, selecting, assessing and investing in new early stage ventures. Another is on Venture Management after financing.
Both education areas are offered for external audiences as well either in their specific Stoaf designs or as customised seminars, courses or speeches.

KONTAKT

Education in cooperation with: