Courses
Information & Application
Contact
Specialities


Kursuppläggning

Kurserna utformas efter kursdeltagarnas önskemål om längd (en halv dag till två dagar), innehåll (se kursmoment sid. 3) och svårighetsgrad (för tex praktiker med eller utan specialiserad venture capitalkompetens, för venture-finansierare eller venture management, för praktiker med finansiell utbildning eller inte, se vidare nedan. Kursmomenten utgör moduler som kan ingå eller inte ingå i en enskild kurs. Längre kurser som innehåller de senare kursmomenten kan vidare kompletteras med genomgång av praktikfall på ett eller flera enskilda ventures som kursdeltagarna bidrar med. Alternativt kan praktikfallen konstrueras av kursdeltagare utifrån de stiliserade venturefall som redovisas i kursen för att senare dras som en uppföljande tillämpning. Konsultinsatser i enskilda ventures erbjuds också. Kursmomenten på följer kapitlen i den bok kursgivaren avslutat om BPVC-metodik. Bokmaterialet kompletteras med annat material från några ledande VC-specialister samt från kursgivarens praktiska erfarenhet från venturefinansiering, konsultinsatser till oberoende ventures samt rådgivning till högteknologiska storföretags ventureembryon. Öppna kurser samt interna företags- eller organisationskurser har genomförts till varierande målgrupper. Exempel på målgrupper och förslag till kursmoment för dessa ges nedan. Kurserna ges på svenska eller engelska. Dokumentationen är huvudsakligen på engelska.

Målgrupper med förslag på kursmoment

Kreditbedömare, företagsänglar m fl.
En förkortad grundkurs är lämplig för kreditgivare, business angels, företagare och andra som arbetar komplementärt med professionella venture capitalföretag. Denna omfattar Momenten 1-6

Venture capitalister och ledning, styrelse i ventures
För tränade specialister erbjuds en kortare grundkurs på främst Momenten 1-2 kompletterad med fördjupningar i upside potential-, downside risk- och strategianalys. Analysen omfattar momenten 3-10. Lämpliga målgrupper är venture capitalister och affärsänglar, venturegrundare, ledningspersonal i ventures. Specialister inom corporate finance som arbetar med finansiering och strukturlösningar för teknikbaserade företag har också användning för metodiken.

Ventureansvariga i företag
Det finns ett brett intresse för VC-metodik tillämpat på företag och organisationer med stora inslag av projektarbete eller med verksamheter under turbulens som via projektarbete skall hitta sin nya organisation e dyl. Här kan en översiktlig kurs om grundläggande metoder för projekturval och hantering av extrem risk och chans passa (moment 1-6). Beslutsfattare inom middle och övre management. Projektpersonal behöver därutöver fördjupningar av strategianalysen, vilka kan ske via kurs och/eller projektrådgivning.

Anställda hos myndigheter, departement
En liknande brett hållen,annorlunda utformad och kortad grundkurs ger kunskaper som gäller VC-marknadens funktionssätt och samspel med börsmarknaden. De legala aspekterna presenteras djupare för såväl avtal som beskattning. Målgruppen är här anställda inom börs, Finansinspektionen, departement, Riksskatteverk o dyl.

Nästa sida

Ansök eller beställ mer information

 


Partners:

Kista Katalysator AB