FINANSIERING AV UNGA,
INNOVATIVA TILLVÄXTFÖRETAG

Bästa och komplementär marknadspolitik

Denna skrift presenterar en tvåhorisontspolitik för svensk venturekapitalmarknad som har potentialen att adressera den bedömda bristen på riskkapital i tidig marknad dels på lång, ”evig” horisont, dels på horisonten fem till tio år. Fem legala hörnstenar har kapaciteten att med full effekt på tio års sikt och resursmässigt effektivt adressera
kapitalbristen för ventures i start- och marknadsentréfas. Med tre nya legala former för verksamheten skulle statsmakten erbjuda tre identifierade kategorier finansiärer möjligheten till riskspridning utan skattesnedvridningar

>>Beställ boken

BEST PRACTICE VENTURE CAPITAL
Principles, Tools and Approaches for Investment, Strategy and Policy

Lennart Ohlsson´s 330 pp. study, useful for investors, venture founders and management, university students and policy-makers. It is based on his thorough research, his own practical experiences as well as many interviews and discussions with specialists in the San Francisco Bay Area. It is a study of best practices in a field where venture investors and founders interface and interact.

>>Read more
>>Buy the book

>>Buy the book at reduced price
(for students SEK 390 incl value added tax)

>>Rintec Consulting website